Gatebarnssenteret

Da vi traff gatebarna i Uzhgorod, Kiev og andre steder i Ukraina, fikk sett hvor de sov om nettene, limtubene, de stakkars barna, - ja, da kunne vi ikke bare lukke øynene igjen! Da måtte vi gjøre noe!

Ganske fort kom tankene opp om å etablere et senter for barna. Det ble satt i gang leting etter et egnet sted i nærheten av Uzhgorod. Som svar på våre bønner, ble det våren 2003 kjøpt et større, uferdig hus til dette formålet. Vi så for oss at det etter en god del ombygging og oppussing ville kunne bli et utmerket sted for å redde barn ut av et håpløst liv på gata.

Barneheimen vår ligger kun tre kilometer fra sentrum av Uzhgorod, og bare 150 meter fra tettbebyggelse. Altså ligger det sentralt, samtidig som vi får trukket barna litt ut av byen. Bygget er på ca 650 m², og tomten er på 6,2 mål. Den store tomta gjør at det er plass til fotballbane, turnapparater og dyrking av grønnsaker. Prisen i innkjøp var ca 500.000 kr norske kroner. Når utgifter til oppussing og alle andre kostander er tatt med, har prosjektet til sammen kostet i overkant av 1,5 millioner norske kroner (inkludert et lite tilbygg).

Myndighetene i Uzhgorod er veldig takknemlige for at Stiftelsen KPK-Ukraina bygde denne barnheimen i samarbeid med Stiftelsen House of Mercy. Representanter for Stiftelsen KPK-Ukraina har hatt møter med borgermesteren, samt hovedadministrasjonen i Uzhgorod, noe som senere har blitt vist på ukrainsk lokal-TV

På Barneheimen vår (Barmhjertighetens Hus/House Of Mercy) skal grunnlaget legges for livet til mange som har mistet håpet for framtiden. Jesus vil gi dem både framtid og håp! Stiftelsen KPK-Uraina ønsker å bidra til å gi dem en ny sjanse ved at de får bo på dette barnehjemmet med trygge gode voksne rundt seg. Mange har etter hvert flyttet over i gode hjem, med egen mor og far.