Gatebarn

Høsten 2005 ble Stiftelsen KPK-Ukraina's barnehjem i Uzhgorod åpnet. Her kan barna få bo i trygge omgivelser. De får mat, klær, omsorg og varme. Vi vil også gi dem skole, utdannelse, et grunnlag å bygge videre på. Ikke minst vil vi fortelle om Jesus, Han som vil gi håp ikke bare for dette livet, men også for evigheten!

I følge offisielle ukrainske tall, er det over 100.000 gatebarn i Ukraina. Bare i hovedstaden Kiev skal det være rundt 25.000. Dersom man inkluderer barn i barnehjem og vanskeligstilte barn, er tallet oppe i rundt én million barn!

De fleste gatebarna er gutter mellom sju og fjorten år. Etter fjortenårsalderen havner mange i ungdomsfengsel, og har veldig vanskelig for å komme ut av den negative spiralen av kriminalitet. Noen barn ender på gata av den enkle grunn at de tvinges av foreldrene til å bidra i familieforsørgelsen gjennom å tigge og stjele. Andre årsaker kan være at barn blir utnyttet seksuelt, er offer for vold i hjemmet, eller har foreldre som er alkoholikere og prostituerte osv.

Sykdommer, infeksjoner, lus og lignende er utbredt blant gatebarna. Det er dessuten veldig vanlig med et stort misbruk av flytende lim som sniffes gjennom plastposer. Den er billig og lett tilgjengelig for barna. Limen er et stort problem, som skaper avhengighet og kan forårsake betydelige skader på hjernen. Røyking og alkoholmisbruk er dessuten også et vanlig problem blant gatebarna.

Den 21. februar 2004 undertegnet daværende president i Ukraina, Leonid Kutsjma, et statlig program for å bekjempe hjemløshet blant barn. Etter regimekiftet vinteren 2005, har president Jusjtsjenkos kone har erklært at hun i sitt første år som Ukrainas førstedame, ønsker å prioritere hjelpetiltak for gatebarn. Vi håper at dette er skritt i retning av at myndighetene innrømmer landets problem med gatebarn, og i større grad vil tilrettelegge for de som ønsker å hjelpe dem.