House of Mercy

House of Mercy (på ukrainsk Dim Miloserdja,, som igjen kan oversettes til norsk som Barmhjertighetshuset) er stiftelsen som vi støtter og samarbeider med i Uzhgorod. Stiftelsen ble dannet av Vasya Fenchak og Valera Valko i 2002. Den har et styre på tre personer. De lokale myndighetene er takknemlige og glad for House of Mercy og arbeidet stiftelsen gjør.Husk på å be for våre arbeidere , de står i en veldig travel hverdag.

House of Mercy's ledere 

Vasja Fenchak - Leder for stiftelsen House of mercy:Valera Valko - Sjef for barneheimen