Styret


Odd Arne Lyster (Formann) 

Gift med Anne, har 3 barn og bor i verdalen, Klepp. Har vært i ukraina og sett nøden og fattigdommen, og ønsker å gjøre noe for dem som har så lite. Vi ser det nytter å hjelpe, og hjelpen kommer frem. Mange får hjelp, og det er fantastisk.


Ellen Lyster Aarsland (Daglig Leder)

Ellen er gift med Georg, og de har tre barn. Hun er sjef for KPK-Ukraina"s lager på Vigrestad, og har hovedansvaret for mottak og sortering av klær og store mengder andre artikler som blir samlet inn. Dette er et omfattende arbeid som gjøres utelukkende på frivillig basis. Hun har selv besøkt Ukraina flere ganger og sett at hjelpesendingene kommer fram og blir til glede og velsignelse for mange mennesker.


Ivar Lyster

Ivar er selve pionéren bak KPK-UKRAINA og forløperen til KPK, og har deltatt på det meste siden Ukraina-arbeidet startet. Han har tidligere drevet som forretningsmann, og vært forkynner og barne- og ungdomsarbeider i NLM. Han har også engasjert seg i bibelspredning gjennom Gideon, både på nasjonalt og internasjonalt plan. Han er nå pensjonist, gift med Greta, og bosatt på Bryne.


Vigdis Standal

Vigdis er gift med Ingvar, og bor på klepp. Hun har vært i Ukraina flere ganger. Ønsker å gjøre en innsats for å hjelpe barn og familier til et bedre liv.


Terje Helgeland

Terje er gift med Ingfrid, har 4 barn og bor på Forsand. Reiste ned til Ukraina i 2007, fikk se nøden og fattigdommen og hvor vanskelig mange har det i Ukraina. Har og vært med på arbeidsturer ilag med flere. Har stort ønske om å gjøre noe for å hjelpe andre.