Hjemmehjelp for eldre

Høsten 2018 startet det opp en hjemmehjelps-ordning, så mange av de eldre i fadderordningen kunne få faste daglige besøk. Vi håper dette kan føre til håp, styrke og glede for de mange eldre i Ukraina som har dårlig pensjon, redusert helse og har ingen mulighet til å betale selv for å få hjelp. Mange er ensomme og har ikke besøk utenom våre folk som kommer innom. De trenger noen som har tid til å lytte og hjelpe. 

Vi har per dags dato en ansatt som jobber i hjemmehjelpen. De tilbyr samtale og levering av mat, medisin , om det trengs, hjelpemidler og utstyr.