Bakgrunn

KPK-Ukraina sin historie begynte med foreningen KPK, og dens stifter; Ivar Lyster.

KPK - Ukraina

Stavanger krets av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) startet høsten 1990 med supplerende kristendomsundervisning for konfirmanter. Denne undervisningen fikk Ivar Lyster ansvaret for i 1991. De som deltok, opplevde et helt spesielt fellesskap, og det ble til at man fortsatte å holde kontakten ved å arrangere møter og weekender. Navnet Kristne Pensjonerte Konfirmanter (KPK) dukket da opp, først som en spøk, men forble etter hvert den allmenne betegnelsen på gruppen. I 1993 ble KPK organisert som en forening under NLM, og siden vokste arbeidet seg bare større og mer omfattende, bl.a. ved organisering av grupper av flere hundre ex-konfirmanter i et nettverk.


Å hjelpe andre

Ivar Lyster har vært i over 30 land. Han har sett at fattige mennesker i andre land ofte ser gladere ut enn nordmenn som har alt. Dette så han også gjaldt kristne. Disse erfaringene ville han også dele med norsk ungdom. Kanskje kunne KPK reise med hjelpesending til et land i Øst-Europa? Kunne et slikt hjelpearbeid gjøre noe med de som reiste? Ikke minst var det også et ønske for KPK å gjøre noe for dem som lider, ikke bare ha medlidenhet med dem.

Da det ble det fremlagt ønske om å reise på tur sammen, ble det foreslått land som Romania og Bosnia-Hercegovina. Men etter noen runder falt valget på Ukraina, nærmere bestemt provinsen Transcarpathia. Det var Ingulf Diesen, en sentral person innenfor Misjonsforbundet, som hadde kontakter blant baptistene i denne regionen, og som også ble med oss på den første turen dit.


Første møte med Ukraina

Påsken 1998 reiste dermed en buss med KPK'ere for første gang til Ukraina, nærmere bestemt til Veliki Luchki, en landsby med ca 15.000 innbyggere i Karpat-Ukraina. Her ble det innledet et samarbeid med stiftelsen Nadiya Miloserdiya (Barmhjertighetens Håp), som da ble ledet av Misha Porokhnavets. Dette stedet ligger ca 10 minutters kjøring fra byen Mukachevo, som du finner avmerket i en verdensatlas.
I noen år reiste ungdommer fra KPK ned én til to ganger i året med hjelpesendinger og i mindre grupper, men siden 2003 har arbeidet vokst betraktelig.
Fra 2002 har arbeidet blitt konsentrert om byen Uzhgorod og opprettelsen av en barneheim der, i samarbeid med den lokale stiftelsen House of Mercy, og dens leder, Vasya Fenchak.


Stiftelsen KPK-Ukraina

Senere så man nødvendigheten av å organisere Ukraina-arbeidet som en selvstendig enhet. Dermed ble Stiftelsen KPK-Ukraina formelt etablert sommeren 2004. Vår primæroppgave er nå å hjelpe barna i Ukraina, samtidig som arbeidet med hjelpesendinger og hjelp til familier og eldre fortsetter med uforminsket styrke. Vi ønsker å kunne nå ut til enda flere, slik vi allerede har hjulpet tusener av de fattigste. Men da er vi også avhengige av din hjelp.