Ved

Det er så mange som fryser, og kaldt er det i Ukraina om vinteren. Stiftelsen Kpk-Ukraina kjøper inn mye ved til mange landsbyer i perioden fra november og ut februar. Vil Du være med å gi et lass med ved?
Det koster 700 kroner per lass.

Kontonummer.: 3212.20.34037 (merk innbetalingen med ”ved”).