Ved

Det er så mange som fryser, og kaldt er det i Ukraina om vinteren.
Stiftelsen Kpk-Ukraina kjøper inn mye ved til mange landsbyer.( i 4 mnd , fra nov og ut febr )  Vil Du være med å gi et lass med Ved?
Det koster 700 kroner.

Merk innbetalingen med ”ved”

Kontonummer: 3212.20.34037