Vedovn for koking og varme

Vedovner kjøper vi inn for familier og eldre. Disse hjelper på vinteren og brukes også til matlaging.
Det koster 1300 kr, og er til veldig gode hjelp for mange familier.
Vil du hjelpe en familie med en ovn? 
Kontonummer: 3212. 20.34037 (merkes med ”ovn”).