Legehjelp, og help til operasjoner

Mange i Ukraina må ha hjelp for å få tatt nødvendige operasjoner. Ofte må vi også sende dem ut av landet for å få behandling. Noen har vi sendt til Debrecen i Ungarn, andre helt til Tyskland.

Dette er Sandra, hun bor i en fattig landsby i Ukraina, foreldrene hadde ingen mulighet til å betale for denne oprasjonen, vi er glad for at vi kan bidra til at denne jenta får et bedre liv, 

Vi brukte 188.000 kroner i 2014 til operasjoner. Det er stadig nye behov. 

Har du lyst å hjelpe noen som må ha operasjon/legehjelp, så kan du betale inn ditt bidrag til KPK-Ukraina sin konto 3212.20.34037, og innbetalingen kan merkes med "legehjelp".

Vi vil bruke pengene til de som trenger legehjelp, og som ikke har noen muligheter til å kunne betale dette selv.