Legehjelp, og hjelp til operasjoner.

Mange i Ukraina må ha hjelp for å få tatt nødvendige operasjoner. Ofte må vi også sende dem ut av landet for å få behandling. Noen har vi sendt til Debrecen i Ungarn, andre helt til Tyskland.

Vi vil bruke 240.000 kroner i 2019 til operasjoner/ legehjelp. Det er stadig nye behov. 

Har du lyst å hjelpe noen som må ha operasjon/legehjelp, så kan du betale inn ditt bidrag til KPK-Ukraina sin konto 3212.20.34037, og innbetalingen kan merkes med "legehjelp".

Pengene blir brukt til de som ikke har noen muligheter til å kunne betale dette selv, og det blir nøye undersøkt på forhånd.