Nå har vi begynt med noe helt Nytt. Det er så mange eldre i Ukraina som har dårlig pensjon, kanskje har de dårlig helse og har ingen mulighet til å betale for hjelp. Mange er ensomme og har ingen besøk uten våre folk som kommer innom med mat, de trenger at noen har tid , tid til å lytte og hjelpe. Nå har Kristina på snart 24 år i gang med dette. Kristina kom til vår barneheim i Ukraina for mange år siden , nå har hun utdannet seg og dette blir nå hennes arbeid. Kristina skal nå reise rundt fast til mange eldre som trenger hjelp, Du kan være med å støtte dette ved å betale inn på konto 3212. 20.34037 merkes med "Hjemmehjelp" . Kristina vil få lønn på 200 euro i mnd pluss 70 euro for utgifter til bil. Kanskje kan vi etter hvert få flere arbeidere på dette. Vi er veldig glad for alle som vil være med å støtte dette. Tusen Takk for alle som vil hjelpe.