Barnehjemmet i Uzhgorod, Ukraina

Barnehjemmet House of Mercy i byen Uzhgorod ble åpnet 24 september 2005. Her bor det idag 23 barn. Barnehjemmet blir drevet med penger fra Norge gjennom Stiftelsen KPK-Ukraina. En gruppe faste ansatte jobber på barnehjemmet, slik at barna opplever mest mulig forutsigbarhet og trygghet i sin hverdag og oppvekst. 


Family type house


Family type house stod klart 21.september 2009, det førte til at vi kunne hjelpe enda flere barn. Huset består av to leiligheter, der den ene leiligheten fungerer som fosterhjem. Her bor det en familie med mor, far og sine 3 barn. De har i tillegg 6 fosterbarn. De kan ha inntil 10 barn totalt med sine egne, og staten Ukraina støtter denne typen prosjekt økonomisk. I den andre leiligheten bor Vasja Fenchak og familien hans (Vasja har betalt sin del selv). 


Ungdomshuset


Ungdomshuset ble åpnet 24 september 2012. Huset består av 2 leiligheter med plass til 6 ungdommer i hver. Hensikten er å gi en lettere overgang til voksenlivet for ungdommene som før bodde på barneheimen. Der skal de gradvis lære å bli mer selvstendige, selvfølgelig med hjelp fra voksne som bor i huset når det bor ungdommer der. I tillegg er huset rett ovenfor Family Type House, dermed er andre voksne de kjenner aldri langt borte.

Vi er glad for at vi har ett hjem der vi kan hjelpe våre ungdommer.