Barnehjemmet i Uzhgorod, Ukraina

Barnehjemmet åpnet 24 september 2005. Her bor det idag 23 barn. Barneheimen blir drevet med penger fra Norge gjennom Stiftelsen KPK-Ukraina. I tillegg blir det gitt mat og hjelp regelmessig til ca 10.000 mennesker i mnd. 

Ved juletider og påske er det opp mot 50.000 som får hjelp med mat. Det blir også gitt hjelp til eldre og syke (hjemmetjeneste). Stiftelsen gir fast økonomisk hjelp til to sykeheim. I tillegg gis hjelp til blinde, døve, funksjonshemmede, flere sykehus, 12 roma-landsbyer og til statlige barnehjem.


Family type house


Family type house stod klart 21.september 2009, det førte til at vi kunne hjelpe enda flere barn. Huset består av to leiligheter, der den ene leiligheten fungerer som fosterhjem. Her bor det en familie med mor, far og sine 3 barn. De har i tillegg 6 fosterbarn. De kan ha inntil 10 barn med sine egne, og staten Ukraina støtter denne typen proskjekt økonomisk. 

Du kan lese mer om prosjektet, hvis du klikker på "Prosjekter" i hovedmenyen.


Ungdomshuset


Ungdomshuset ble åpnet 24 september 2012. Huset består av 2 leiligheter med plass til 6 ungdommer i hver. Hensikten er å gi en lettere overgang til voksenlivet for ungdommene som før bodde på barneheimen. Der skal de gradvis lære å bli mer selvstendige, selvfølgelig med hjelp fra voksne. Vi er glad for at vi nå har ett hjem der vi kan hjelpe våre ungdommer. 

Mer informasjon om prosjektet finner du under siden "Prosjekter".